banner 728x90

Órariu misa Sinzas iha Pároku sira

banner 120x600
35 Views

Oráriu Misa Sinzas iha Parókia Sira loron 22 Fevereiru , kuarta-feira sinzas

1. Parókia Santo Antonio Motaél
Misa tuku 9.45, Responsavel kór no leitores husi joven ba Kristu. Lorokraik misa sei hala’o iha tuku 16.00. Responsavel kór no leitores husi grupu Karizmátiku.

banner 325x300

2. Sentru Pastoral Surik Mas Sao Miguel Arcanjo
Misa ida de’it. sei hala’o iha tuku 7.00 dadersan, responsavel kór no leitores husi grupu santa Faustina.

3. Igreja katedrál Imaculada Conceição
Misa ida de’it sei hala’o iha dadersan tuku 7:30 no viasakra sei hahú iha Tuku 17:00.

4. Parókia Coração de Jesus Bekora
misa rua dadersan no lokraik, dadersan tuku 7.00 no lokraik tuku 17.00.

5. Parókia Imaculada Conceição Balide
misa dadersan tuku 7.00 no lokraik tuku 17.00 sei iha via sakra.

relavante